Outsourcingová spoločnosť STABLE, s.r.o.

sa zaoberá správou informačných systémov a návrhmi IT riešení v rámci IT infraštruktúry.

Špecifikami spoločnosti STABLE, s.r.o. sú:

  • zníženie nákladov na správu informačného systému až do výšky 50 % v súvislosti s odbúraním nevyhnutnosti zriaďovať interné IT oddelenia.
  • zvýšenie pružnosti zdrojov.
  • prekonanie nedostupnosti ľudských zdrojov formou „virtuálneho zamestnanca“
  • zvýšenie kvality prevádzky informačného systému
  • tvorba spoľahlivých a flexibilných IT riešení
  • prenesenie zodpovednosti na STABLE, s.r.o.
  • zníženie reaktívneho času servisného zásahu
  • predvídateľnosť nákladov a možnosť ich neustálej kontroly

  •